udbytteaktier i norge euronext oslo børs svag norsk krone
Nyheder

En svag norsk krone skaber muligheder for danske udbytteinvestorer

En svag norsk krone åbner for gode investeringsmuligheder for danske investorer, der ønsker at udnytte valutakursændringer. Dette skaber potentiale for at optimere investeringsafkastet ved at købe norske aktier, når valutakursen er gunstig. Ved at udnytte styrken i den danske krone i forhold til den norske krone kan danske investorer drage fordel af valutamæssige udsving og skabe en mere dynamisk og indbringende portefølje.

Svag norsk krone giver købsmuligheder


I løbet af de seneste 20 år har den norske kroner ikke været svagere over for den danske krone. Denne økonomiske udvikling åbner nye perspektiver for dansk investorer, da en stærkere norsk krone kan skabe spændende muligheder for valutavinding. For dem, der overvejer investeringer, er det værd at nøje overveje de potentielle fordele, som valutakursudviklingen mellem den norske og den danske krone kan bringe med sig.


En svag norsk krone giver danske investorer øget købekraft, hvilket åbner op for en gunstig investeringsmulighed i norske udbytteaktier. Med den svage norske krone kan danske investorer nu erhverve flere norske aktier for den samme sum, sammenlignet med perioder, hvor den norske krone ikke var så svag.

Denne valutamæssige fordel skaber incitament for danske investorer til at drage fordel af markedets gunstige vilkår og styrke deres portefølje med potentielt indbringende norske udbytteaktier. Det er en lejlighed til at udnytte valutakursforskelle til at optimere investeringsstrategien og potentielt øge afkastet på investeringerne.

Norske aktier kan give god afkast på lang sigt

At forudsige valutakursændringer kan være udfordrende, men over længere tid observeres ofte en reversion to the mean. For danske investorer, der drager fordel af en stærk dansk krone i forhold til den norske krone, åbner dette muligheder. Selvom kortsigtede fluktuationer kan være vanskelige at forudse, kan historisk set en tendens til genopretning mod gennemsnittet give incitament til at udnytte styrken i den danske krone.

Vi kan vise, hvordan du som dansk udbytteinvestor kan drage fordel af ændringer i valutakurser over en længere periode med et teoretisk eksempel.

I dag er DKKNOK 1,52. Forestil dig, at du køber norske aktier for 10.000 DKK. Disse aktier har en udbytteyield på 5 %.

For 10.000 DKK får du handlet aktier for 15.200 NOK. Dette vil med en udbytteyield på 5 % give dig et udbytte på 760 NOK. Det svarer til 500 DKK.

Lad os sige, at den norske krone styrkes i løbet af de næste 3 år. Nu er DKKNOK 1,40. Vi holder aktiekursen uændret for at gøre det lettere at se virkningen af valutakursændringen. Udbytteyield vil også være uændret, altså 5 %.

Dine aktier vil nu være værd 10.857,14 DKK. Denne værdistigning kommer, som nævnt, udelukkende fra ændringen i valutakursen. En tilsvarende stigning vil du også opleve i udbyttet fra aktierne. I NOK vil udbyttet stadig være 500 NOK. Men med DKKNOK 1,40 vil du nu modtage 542,86 DKK i udbytte.

Vær opmærksom på kildeskat

Når danske investorer investerer i norske aktier, er det værd at være opmærksom på udbytteskatten. Normalt trækker norske selskaber 25 % i kildeskat fra udbytter, hvilket kan påvirke den samlede afkast for investorerne. Danske investorer har dog en fordel, da de kun bliver pålagt en kildeskat på 15 % på udbytter fra norske aktier. Denne forskel på 10 % kan have betydelig indflydelse på investorens nettoudbytte.

Det er vigtigt at bemærke, at danske investorer har ret til at søge om refusion for eventuelt for meget indbetalt kildeskat. Dette indebærer en proces med at indsende de nødvendige dokumenter og ansøgninger til de relevante skattemyndigheder for at få tilbagebetalt det overskydende beløb.

Selvom det er en administrativ proces, kan det være en vigtig del af at optimere investeringsafkastet og sikre, at investorer får det fulde udbytte af deres investeringer i norske aktier. Det er derfor en god idé at være informeret om de skattemæssige forhold og drage fordel af de muligheder, der findes for refusion af for meget indbetalt kildeskat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *